XU MIAMI

Wednesday, 29 July 2015

Thơ tìm họa sĩCần một họa sĩ
Vẽ 3 bức tranh: 
Hái một viên nắng
Hứng một sợi mưa
Nhặt một làn gió

Trả công họa sĩ
Cả thảy 3 điều:
Lọ chứa viên nắng
Bình giữ sợi mưa
Hộp đựng làn gió


No comments:

Post a Comment